z
| หน้าแรก | ข้อมูลต่างๆ | ข่าวสารต่างๆ | วัตถุประสงค์ | โครงการที่ได้ดำเนินการ | หมู่บ้านต่างๆ | ติดต่อเรา |

หาดประพาสได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากสึนามิ บ้านเรือนถูกทำลายราบคาบ กว่า 49 ชีวิตไร้ที่อยู่อาศัย บ้านเรือนพังเสียหายกว่า 70 หลังคาเรือน ศูนย์วิจัยทรัพยากรชายฝั่งระนองเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการจ้างงาน กองทัพบกได้สร้างบ้านพักให้กับผู้ประสบภัย กลุ่มเพื่อนอันดามันเหนือได้เข้าให้ความช่วยเหลือโดยร่วมมือกับศูนย์วิจัยทรัพยากรชายฝั่งระนองในโครงการช่วยเหลือ จ้างงานระยะสั้นเพื่อกู้ซากปรักหักพัง ซากเรือจากพื้นที่ป่าโกงกาง การจัดหาน้ำดื่มสะอาดให้ชุมชนในขณะที่รอระบบการจัดการน้ำใหม่เสร็จ