| หน้าแรก | ข้อมูลต่างๆ | ข่าวสารต่างๆ | วัตถุประสงค์ | โครงการที่ได้ดำเนินการ | หมู่บ้านต่างๆ | ติดต่อเรา |
เอกสารข้อมูลต่างๆ

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นผลงานที่เกิดจากการทำงานของเจ้าหน้าที่เอ็นเอทีอาร์และอาสาสมัครพัฒนาชุมชนที่ได้ผ่านการอบรมจากเรา รวมทั้งงานที่เราได้ทำร่วมกับทางชุมชน

คู่มือการอบรมโฮมสเตย์และไกด์ บ้านทะเลนอก:เป็นผลงานที่เราได้จากการดำเนินงานอบรมกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนที่บ้านทะเลนอก เพื่อเป็นแนวทางสำหรับเจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์และไกด์ในพื้นที่ใช้ในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ แม้ว่าจะรู้ภาษาอังกฤษไม่มากนัก หรือไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เลย

คู่มือการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทย หนังสือคู่มือเล่มนี้เราได้จัดทำทั้งสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติและเจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์เพื่อใช้ในการสื่อสารอย่างง่าย โดยทั้งสองเล่มมีเนื้อหาที่ใกล้เคียงแต่สำหรับผู้ใช้ที่ต่างกัน

สรุปการทำงานศูนย์ข้อมูลคุระบุรี: เป็นการสรุปการทำงานของศูนย์ข้อมูลคุระบุรีที่ผ่านมาเป็นเวลาเกือบครึ่งปี โดยได้รวบรวมทั้งกิจกรรมและการทำงานของศูนย์ฯ

ข้อมูลสำหรับชุมชน: เป็นการรวบรวมข้อมูลและจัดทำเป็นรูปเล่มเพื่อให้ชุมชนสามารถนำไปใช้งานได้ โดยในที่นี้เป็นข้อมูลที่ได้จัดทำสำหรับหมู่บ้านแหลมนาว โดยได้จัดทำให้เป็นคู่มือสำหรับบ้านพักโฮมสเตย์ และสำหรับทางชุมชนไว้แนะนำนักท่องเที่ยว

คู่มือนักพัฒนาชุมชน: หนังสือคู่มือเล่มนี้ได้จัดทำหลังจากอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ซึ่งได้รับการอบรมจากทางเอ็นเอทีอาร์ ได้เริ่มดำเนินการโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนของตน โดยใช้เป็นคู่มือในการดำเนินงานพัฒนา


 

| น้าแรก | ข้อมูลต่างๆ | ข่าวสารต่างๆ | วัตถุประสงค์ | โครงการที่ได้ดำเนินการ | หมู่บ้านต่างๆ | ติดต่อเรา |