| หน้าแรก | ข้อมูลต่างๆ | ข่าวสารต่างๆ | วัตถุประสงค์ | โครงการที่ได้ดำเนินการ | หมู่บ้านต่างๆ | ติดต่อเรา |

เพื่อนอันดามันเหนือเน้นหลักในการให้การสนับสนุน ส่งเสริมหมู่บ้านที่ประสบภัยหลาย ๆ หมู่บ้านชายฝั่งทะเลอันดามันของไทยโดยเน้นความร่วมมือของชุมชนเหล่านั้นเป็นที่ตั้ง

รายละเอียดรายละเอียด
ท่านสามารถชมภาพต่าง ๆ และติดตามโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มเพื่อนอันดามันเหนือทั้งที่ได้สำเร็จลุล่วงแล้วและอีกหลายโครงการที่กำลังอยู่ในขั้นดำเนินการอยู่ในปัจจุบันได้โดย คลิกที่ลิงค์ต่าง ๆ ด้านล่างนี้
 

| หน้าแรก | ข้อมูลต่างๆ | ข่าวสารต่างๆ | วัตถุประสงค์ | โครงการที่ได้ดำเนินการ | หมู่บ้านต่างๆ | ติดต่อเรา |