| หน้าแรก | ข้อมูลต่างๆ | ข่าวสารต่างๆ | วัตถุประสงค์ | โครงการที่ได้ดำเนินการ | หมู่บ้านต่างๆ | ติดต่อเรา |

เกาะระตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะพระทอง เป็นพื้นที่ ๆ ได้รับความเสียหายอย่างมากจากสึนามิ ชาวบ้านผุ้ประสบภัยได้ถูกอพยพขั้นมาอยู่ที่บ้านพักถาวรใกล้กับท่าเรือคุระบุรี
กลุ่มเพื่อนอันดามันเหนือมีโครงการหลายโครงการที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากชุมชนเกาะระ อาทิเช่น การจัดส่งอาหารสด ลอบปู อวนกุ้ง ลอบปลาหมึก ซ่อมแซมสะพานที่เชื่อมระหว่างบ้านพักชั่วคราวทั้งสองแห่ง จัดหาของเล่นให้เด็ก ๆ กิจกรรมนันทนาการและบำบัดอื่น ๆ การจัดตั้งศูนย์ชุมชนเพื่อเป็นสถานที่ชุมนุม ประชุม เรียนรู้ข่าวสาร การฝึกอบรบทักษะต่าง ๆ งานเพื่ออาชีพเสริมและรายได้เสริม การรักษาพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น