| หน้าแรก | ข้อมูลต่างๆ | ข่าวสารต่างๆ | วัตถุประสงค์ | โครงการที่ได้ดำเนินการ | หมู่บ้านต่างๆ | ติดต่อเรา |

สุดขอบฟ้ารีสอร์ทเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ประสบภัยบริเวณเกาะพระทอง เป็นสถานที่ที่ยังไม่มีการจับจองถือสิทธิ์และยังมีสถาพธรรมชาติ ที่มีความอุดมมากทีสุดแห่งหนึ่งในพื้นที่ชายฝั่งอันดามัน คุณดิ๊ก แซนเลอร์ เจ้าของและผู้บุกเบิกสวรรค์บนดินแห่งนี้ใช้เวลากว่า 14 ปี ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้ อีกทั้งยังช่วยจ้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนแห่งนี้ด้วย คลื่นได้ทำลายอาคาร สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น สำนักงาน ร้านอาหาร สถานที่ฝึกโยคะ และบ้านเรือน สภาพชายหาดและภูมิประเทศเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด ที่ยังเหลืออยู่ก็คงเป็นเพียงความทรงจำอันแสนเศร้าเท่านั้นเอง โบดี้ ผู้อำนวยการกลุ่มเพื่อนอันดามันเหนือซึ่งเป็นทีรู้จักกันดีในกลุ่มเจ้าหน้าที่และพนักงานได้เริ่มดำเนินการช่วยเหลือโดยทันที ในการช่วยหาทุนบริจาคช่วยเหลือในการจัดหาสิ่งของจำเป็นมอบให้กับชุมชนต่าง ๆ  ในส่วนของพนักงานก็มีทุนการศึกษามอบให้เพื่อหาหนทางในการเปลี่ยนอาชีพ หรือฝึกทักษะเพิ่มเติมถ้าพนักงานเหล่านี้เลือกที่จะไม่กลับไปทำงานอีก
กลุ่มเพื่อนอันดามันเหนือได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะทำงานของมูลนิธิอนุรักษ์เต่าทะเล (Naucrates) และโดยการสนับสนุนด้านงบประมาณจากสโมสรโรตารี่เกาะสมุยในการฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนในบริเวณพื้นที่ประสบภัย การกู้ซากปรักหักพัง ตัดต้นไม้ที่ตายแล้วและปลูกกล้าไม้ทดแทน