| หน้าแรก | ข้อมูลต่างๆ | ข่าวสารต่างๆ | วัตถุประสงค์ | โครงการที่ได้ดำเนินการ | หมู่บ้านต่างๆ | ติดต่อเรา |

หมู่บ้านปากจกเดิมตั้งอยู่บนเกาะพระทอง แต่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิทั้งหมด ในปัจุบันได้ย้ายมาอยู่บนแผ่นดินใหญ่ โดยแยกกันอยู่กับโครงการบ้านถาวร ทั้ง 2 โครงการ
เพื่อนอันดามันเหนือได้สนับสนุนโครงการต่างสำหรับชุมชน รวมทั้งโครงการที่ช่วยส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โครงการจัดส่งอาหารสด ซ่อมแซมอวนกุ้ง มอบลอบปลาหมึก และซ่อมแซ่มสะพานเชื่อมระหว่างบ้านพักชั่วคราวทั้ง 2 ฝั่ง มอบของเล่นสำหรับเด็ก รวมทั้งสอนศิลปะให้กับเด็ก ๆ อีกด้วย โครงการที่สำเร็จไปได้ด้วยดี คือ โครงการศูนย์ชุมชนบ้านปากจก ซึ่งได้จัดขึ้นสำหรับชาวชุมชนบ้านปากจก ภายในศูนย์สนับสนุนให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้และกิจกรรมต่าง ๆ  รวมทั้งการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และใช้เป็นสถานที่จัดประชุมระหว่างองค์กรและชาวบ้าน เรายินดีที่จะเสนอโครงการที่สำเร็จและกำลังดำเนินการอยูในขณะนี้ 2 โครงการ, โครงการแรก คือ การประสานความร่วมมือระหว่างกลุ่มชาวมอแกน ด้วยการจัดทำงานฝีมือหัตถกรรมเรือมอแกนจำลอง  ซึ่งโครงการได้เป็นที่สนใจของตลาดอย่างมาก อีกโครงการก็คือ การทำกระดาษจากกระดาษที่เหลือใช้และทำการ์ดอวยพรเนื่องในโอกาสต่าง ๆ จากกลุ่มแม่บ้านในชุมชน ถ้าสนใจสามารถติดต่อผ่านเพื่อนอันดามันเหนือ เพราะในขณะนี้เราได้มีการทำตลาดทั้งในและต่างประเทศ