| หน้าแรก | ข้อมูลต่างๆ | ข่าวสารต่างๆ | วัตถุประสงค์ | โครงการที่ได้ดำเนินการ | หมู่บ้านต่างๆ | ติดต่อเรา |

คุระเป็นเขตเศรษฐกิจและเป็นที่ตั้งของหน่วยงานและส่วนราชการต่าง ๆ หลาย ๆ องค์กรที่เข้ามาทำงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนใหญ่จะมีสำนักงานอยู่ที่คุระบุรี อาทิเช่น กลุ่มเพื่อนอันดามันเหนือ กลุ่ม CrisisCorps หน่วยบรรเทาทุกข์ และฟื้นฟูรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ ADRA และมูลนิธิศุภนิมิตร และอื่น ๆ อีกหลายหน่วยงาน
ฐานข้อมูลในองค์กรช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ซ้ำซ้อน อีกทั้งเป็นประโยชน์ในการติดตามผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ของโครงการ สถานะของโครงการในพื้นที่ที่ให้ความช่วยเหลือต่างๆสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนผ่านการใช้จ่ายและสนับสนุนสินค้าในบริเวณคุระบุรี และรวมถึงการจ้างงานคนท้องถิ่นมาร่วมกับทีมงานช่วยเหลือเพื่อเป็นการช่วยให้เกิดการสร้างรายได้อันจะส่งผลถึงความคล่องตัวของเศรษฐกิจ ในพื้นที่หลังสึนามิ