z
| หน้าแรก | ข้อมูลต่างๆ | ข่าวสารต่างๆ | วัตถุประสงค์ | โครงการที่ได้ดำเนินการ | หมู่บ้านต่างๆ | ติดต่อเรา |

หมู่บ้านท่าแป๊ะโย้ยเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนพื้นที่เกาะพระทอง หมู่บ้านนี้ไม่ได้รับความเสียหายใด ๆ จากสึนามิ แต่ผู้คนพากันอพยพขึ้นมาบนฝั่งราวต้นเดือนมกราคมเพราะกลัวว่าจะเกิดสึนามิอีกครั้ง ทั้ง 55 ครอบครัวที่อพยพมานั้นได้อาศัยกางเตนท์ในพื้นที่เขตวัดป่าซ่าน อำเภอคุระบุรี
อุปกรณ์ประมงของพวกเขาเสียหายและชำรุดเกือบทั้งหมด ทำให้ไม่มีงานทำ ขาดรายได้ที่จะใช้ครองชีพตลอดฤดูฝนที่ไม่สามารถออกทะเลจับปลาได้ บางคนไม่มีเรือเป็นของตนเองต้องเช่าเรือจากคนที่มีฐานะดีในหมู่บ้านเพื่อออกหาปลา ซึ่งต่อมาเรือเหล่านี้ก็ถูกขายให้กับกลุ่มองค์กรช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในการจัดหาทนแทนอุปกรณ์การประมงให้กับผู้ประสบภัยนั่นเอง บางคนตัดสินใจที่จะกลับลงไปอาศัยที่เกาะอีกครั้ง แต่หลายคนตัดสินใจที่จะอยู่อาศัยทีวัดตลอดไปจึงมีหน่วยงานเข้ามาจัดการเรื่องพักอาศัยถาวรให้ต่อไป
กลุ่มเพื่อนอันดามันเหนือได้ช่วยเหลือในการจัดส่งอาหารสด ข้าวสาร น้ำดื่ม ให้กับชาวบ้านที่มาอาศัยในเต้นท์ชั่วคราวในบริเวณวัดป่าซ่านและทุนการศึกษาสำหรับเด็กบุตรหลานของพวกเขาทุกคน