z
| หน้าแรก | ข้อมูลต่างๆ | ข่าวสารต่างๆ | วัตถุประสงค์ | โครงการที่ได้ดำเนินการ | หมู่บ้านต่างๆ | ติดต่อเรา |

หมู่บ้านแหลมนาว  เป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งต้องเดินทางโดยเรือประมาณกว่า 45 นาที มีประมาณ 30 หลังคาเรือน  30-35 ครอบครัว  สภาพบ้านเรือนไม่ได้รับผลกระทบจากภันสึนามิ เพียงแต่อุปกรณ์การประมง เช่น เรือ กระชังที่ถูกทำลายไป

กลุ่มเพื่อนอันดามันเหนือเป็นองค์กรแรกที่ได้เข้าให้ความช่วยเหลือบ้านแหลมนาวและช่วยประสานงานให้กับองค์กรช่วยเหลือบรรเทาทุกข์อื่น ๆได่เข้ามาความช่วยเหลือที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนั้นอาทิเช่น การให้ความช่วยเหลือในการจัดหาเรือ อุปกรณ์ซ่อม และเครื่องเรือใหม่ เรือสำหรับใช้รับส่งครูและนักเรียน  การจัดส่งอาหารสดเป็นความช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนให้กับชาวบ้าน การจัดหาเครื่องปั่นไฟเพื่อใช้ในหมู่บ้าน ช่วยปรับพื้นที่ดินถล่มบริเวณหลังโรงเรียน ทุนการศึกษาในระยะยาวสำหรับเด็ก ๆ และทุนการศึกษาสำหรับสตรีชาวมุสลิม