z
| หน้าแรก | ข้อมูลต่างๆ | ข่าวสารต่างๆ | วัตถุประสงค์ | โครงการที่ได้ดำเนินการ | หมู่บ้านต่างๆ | ติดต่อเรา |

พื้นที่บริเวณหมู่เกาะสุรินทร์ระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตรจากท่าเรือคุระบุรี พื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ประสบภัยอีกจุดหนึ่งซึ่งกลุ่มเพื่อนอันดามันได้เข้าให้ความช่วยเหลือกับชนเผ่า มอร์แกน หรือชาวน้ำ ที่อาศัยอยู่ที่นี่ ชาวมอร์แกนไม่มีภาษาเขียน ภาษาที่ใช่พูดเป็นภาษาเผ่ามอร์แกน มาเลย์ และภาษาไทย (ใต้) ชาวมอร์แกนอาศัยบนเรือ ที่เรียกว่า กระบัง เกือบตลอดเวลา ชาวมอร์แกนเคยมีประสบการณ์กับสึนามิมาแล้วในครั้งที่เกิดเหตุการณ์ในปี พ.ศ. 2450 เมื่อชายชาวมอร์แกนเห็นว่าระดับน้ำลดลงไปมากจึงเรียกสมาชิกทุกคนขึ้นสู่พื้นที่สูงก่อนที่คลื่นยักษ์จะย้อนกลับมากถล่มหมู่บ้าน กับเหตุการณ์สีนามิในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา มอร์แกนและนักท่อเที่ยวทุกคนปลอดภัย (ยกเว้นคนที่อยู่กลางทะเลตอนนั้น) หลังเกิดเหตุการณ์เพียง 10 วันเท่านั้นพวกเขาก็พากันสร้างกระท่อมขึ้นมาใหม่จำนวน 56 หลัง ในพื้นที่ผืนเล็ก ๆ เรียบชายหาดในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
กลุ่มเพื่อนอันดามันเหนือได้ให้การช่วยเหลือในเรื่องการจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องมือ อาหารสด อาหารกระป๋อง มุ้งเครื่องนอน เสื้อผ้า ซ่อมเรือ และรับซื้อผลิตภัณฑ์เรือมอร์แกนฝีมือของช่างท้องถิ่นมอร์แกน การบริการทางด้านค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย เป็นต้น