| หน้าแรก | ข้อมูลต่างๆ | ข่าวสารต่างๆ | วัตถุประสงค์ | โครงการที่ได้ดำเนินการ | หมู่บ้านต่างๆ | ติดต่อเรา |

หาดทรายแก้ว เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่กลุ่มเพื่อนอันดามันเหนือได้เข้าให้ความช่วยเหลือ ชาวบ้านที่อยู่อาศัยที่นี่ประมาณ 170 ครอบครัว บ้านเรือนประมาณ 100 หลังคาเรือน เรือประมงที่ ณ บัดนี้ยังไม่ทราบตัวเลขความเสียหายที่แน่ชัดสูญหาย และถูกทำลายจากคลื่นจนหมด  ภาครัฐได้เข้ามาจัดการเรื่องที่พักชั่วคราว กลุ่มเพื่อนอันดามันเหนือโดยความร่วมมืออันดีจากผู้นำชุมชนและชาวบ้านทุกคนในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามความต้องการของชุมชนไม่ว่าจะเป็นโครงการในระยะสั้นและระยะยาว
ราวต้นเดือนมกราคม กลุ่มเพื่อนอันดามันเหนือได้ให้ความช่วยเหลือในการจัดกู้ซากเรือที่ยังหลงเหลือ การซ่อมบำรุง และร่วมสมทบทุนกองทุนจ้างงานชั่วคราวในการทำความสะอาดสถานที่ประสบภัย หลังจากนั้นก็มีองค์อื่น ๆ ยื่นมือเข้ามาสานต่องาน เราจึงต้องมองหาชุมชนอื่นที่ยังรอคอยความช่วยเหลือต่อไป