| หน้าแรก | ข้อมูลต่างๆ | ข่าวสารต่างๆ | วัตถุประสงค์ | โครงการที่ได้ดำเนินการ | หมู่บ้านต่างๆ | ติดต่อเรา |

บ้านทะเลนอกเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสึนามิ จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 47 รายจากจำนวนทั้งสิ้น 228 คน ซึ่งผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ส่วนล่างของหมู่บ้านนั้นเป็นส่วนที่ติดอยู่กับชายหาดที่มีบริเวณหน้าหาดที่กว้างจึงเป็นบริเวณ ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักและป็นบริเวณกว้างชาวบ้านที่นี่จึงต้องกลายเป็นผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัยและขาดการสนับสนุนในเรื่องของรายได้ จุนเจือครอบครัวเพระ อาชีพหลักของชาวบ้านคือประมงแต่เรือที่ถือว่าเป็นเครื่องมือทีสำคัญทีสุดนั้นได้สูญหายไปกับคลื่นทั้งหมดมีโครงการ ช่วยเหลือหลายโครงการ โดยกลุ่มเพื่อนอันดามันเหนือและกลุ่มบรรเทาทุกข์อื่น ๆ ที่มุ่งตรงสู่ชุมชนทะเลนอก โดยเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในระยะเร่งด่วน เช่น การจัดส่งอาหารสด จัดหาอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพให้ ใหม่ เช่น ลอบปู อวน มอบพันธุ์สัตว์เลี้ยง โครงการสนับสนุนด้านอาชีพเสริม ทุนการศึกษาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวรวมถึงการก่อสร้าง ศูนย์บริการชุมชนบ้านทะเล นอกซึ่งเป็นเสมือนศูนย์กลางในการประสานงาน การทำกิจกรรมร่วมกันของชาวบ้าน สถานที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม อาทิเช่น โครงการ ผลิตและจำหน่าย สบู่สมุนไพรบ้านทะเลนอกและผลิตภัณฑ์ขนมอบ อีกทั้งยังใช้ศูนย์ดูแลและพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน เป็นศูนย์ประชุมของหน่วย งานหรือองค์กรต่าง ๆ ที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ และฝึกอบรมทักษะต่าง ๆ เช่น การนวดแผนไทย  สิ่งที่กลุ่มเพื่อนอันดามันเหนือมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในเรื่องของการศึกษาให้กับเยาวชนบ้านทะเลนอกด้วยการบริจาคทุนทรัพย์ร่วมกับ สำนักงานพื้นที่เขตการศึกษาจังหวัดระนองในการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงเรียนบ้านทะเลนอกแห่งใหม่ เป็นต้น