| หน้าแรก | ข้อมูลต่างๆ | ข่าวสารต่างๆ | วัตถุประสงค์ | โครงการที่ได้ดำเนินการ | หมู่บ้านต่างๆ | ติดต่อเรา |


สารจากผู้อำนวยการ

ทำไมผมจึงได้เริ่มเอ็นเอทีอาร์ขึ้นมา? ผมเริ่มเอ็นเอทีอาร์เพราะผมรักในพิ้นที่นี้และผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่ ผมไม่ได้มาทำงานที่นี่เพราะถูกองค์กรใดๆ ส่งมา ผมเริ่มเอ็นเอทีอาร์ เพราะผมต้องการช่วยเพื่อนของผมที่คุระบุรีและสุขสำราญ และผมก็ได้มีผู้มาร่วมด้วยมากมาย ทั้งคนไทยและต่างชาติ เราพยายามทำงานให้ออกมาดีที่สุดเท่าที่เราสามารถช่วยได้ ทั้งในด้านการบรรเทาทุกข์สึนามิและการพัฒนาชุมชน จากข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ คุณจะพบว่า เอ็นเอทีอาร์ได้ทำหลายสิ่งสำเร็จลงได้ในเวลาที่ไม่นานนัก

ในบางครั้ง บางคนที่ผมได้เจอ เขาถามผมว่า คนอเมริกันอายุแค่ 28ปีมาเป็นผู้อำนวยการเอ็นเอทีอาร์ี์ได้อย่างไร และ ทำไมผมจึงสามารถทำงานที่ต้องรับผิดชอบโครงการมากมายและหลากหลายได้ สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ ก็เนื่องมาจากเมื่อคนเรามีจุดประสงค์ร่วมกัน เราย่อมสามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ สิ่งนี้ก็คือความเหมือนที่เรามีร่วมกัน ไม่ใช่ความแตกต่างของเรา ที่ทำให้เราได้ร่วมเรียนรู้ด้วยกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เหตุการณ์สึนามิ ทำให้ผมสูญเสียบ้านและงาน ทำให้ผมได้พบว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีความฝันและความหวัง เหมือนกับหลายๆ คนที่อยู่ในพื้นที่นี้ ความฝันที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิม

จนมาถึงตอนนี้กว่าสองปีครึ่ง ผมดีใจเป็นอย่างยิ่งที่จะบอกให้ทุกคนทราบว่า โครงการที่เราทำหลายโครงการได้สำเร็จลงได้ด้วยดี และจุดมุ่งหมายที่สำคัญของเอ็นเอทีอาร์คือ ให้ชุมชนทั้งหลายสามารถยืนได้ด้วยตนเอง เอ็นเอทีอาร์กำลังจะปิดตัวในเดือนมิถุนายนนี้ แต่ก็ยังมีบางโครงการที่ยังดำเนินการต่อไปในสำนักงานแห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 120/27 ถนนสุขาภิบาล 3 หมู่  ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา (ซอยนางย่อน ใกล้กับสำนักงาน อบต. คุระ)

และผมอยากถือโอกาสนี้ ขอบคุณเจ้าหน้าที่เอ็นเอทีอาร์ทุกท่าน ด้วยประสบการณ์ที่แตกต่างกันทั้งจากฝรั่งและไทย ทำให้เกิดความพอดี ซึ่งเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จของเรา ผมจึงขอขอบคุณในการทำงานอย่างหนักและด้วยความอุทิศตนของเจ้าหน้าที่เอ็นเอทีอาร์ทุกท่าน

โบดี้ การ์เร็ท

READ SITE IN ENGLISH

| หน้าแรก | ข้อมูลต่างๆ | ข่าวสารต่างๆ | วัตถุประสงค์ | โครงการที่ได้ดำเนินการ | หมู่บ้านต่างๆ | ติดต่อเรา |